WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
试题汇编
当前位置:首页 > 中考复习 > 试题汇编

2012年中考古文阅读题《出师表》

时间:2012-11-18 7:55:50   作者:雪飞学习资源网   来源:雪飞学习资源网   阅读:16944   评论:0
内容摘要:2012年中考古文阅读题《出师表》【桂林市】阅读《出师表》选段,完成14~18题。(共12分)臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来...

2012年中考古文阅读题《出师表》

【桂林市】阅读《出师表》选段,完成1418题。(共12)

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

14.写出加点字在文中的意思。(2分)

臣本布衣    由是感激    深入不    夙夜忧叹(   

15.解释下列句中加点的虚词的含义。(2分)

躬耕南阳(          旧都   

告先帝之灵(        咨臣当世之事(   

16.翻译句子。(4分)

遂许先帝以驱驰                                                        

今当远离,临表涕零,不知所言。                                          

17.“臣所以报先帝而忠陛下之职分也”一句中的“此”指哪两件事?(2分)

                                                                          

18.读了此文,你认为诸葛亮最可贵的精神是什么?请联系实际,谈谈这种精神对你的启示。(2分)

                                                                           

【答案】14.(2分,每小题0.5分)平民,百姓   感动,激动,感慨   草木   早晚

15.(2分,每小题0.5分)     

16.(4分)就答应为先帝奔走效劳(2分)。现在我就要远离陛下,面对这篇文章,我涕泪交流,不知说了些什么(2分)。

17.(2分)五月渡泸,平定南方;北定中原,兴复汉室。

18.(2分)围绕“忠心;诚信;责任感、使命感;知恩图报”等来回答即可。(概括诸葛亮精神1分,围绕“忠心;诚信;责任感、使命感;知恩图报”等中的任意一个角度来谈自己受到的启示得1分)

【长沙市】14.解释下列加点词的含义。(4分)

  1)躬耕南阳            2)三臣于草庐之中(   

  3)遂许先帝以驱驰        4)斟酌       

15.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

16.请结合选文内容,说说作者报先帝而忠陛下的具体原因。(2分)

【答案】14.(1)在  2)拜访  3)奔走效劳  4)“除去”或“减少”(每小题1分)

15.只想在乱世中苟且保全性命,并不谋求在诸侯中扬名做官。(共2分,关键词“苟全”“闻达”1分;句式1分)

16.(1)先帝三顾茅庐;(2)先帝临危委重任;(3)先帝临崩寄大事。(共2分,答对两点即给满分,若只笼统答“先帝的知遇之恩”则只给1分)


出处:雪飞资源网
网址:
http://www.xueflying.com
转载时请注明出处和网址
做最好的免费的初中语文资源网,请多支持本站发展!
雪飞学习资源网(www.xueflying.com) © 2011 - 2012 版权所有 All Rights Reserved.

鄂公网安备 42028102000107号

鄂ICP备12014812号-1